Hoppa till innehållet

Om- och tillbyggnad Stadsbiblioteket 2012-2014

Stadsbiblioteket har sedan invigningen 1967 varit ett mycket välbesökt bibliotek i ständig utveckling och förändring. När verksamheten växte ur lokalerna gjordes en om- och tillbyggnad 2012-2014.

Stadsbiblioteket vid Götaplatsen invigdes av självaste Astrid Lindgren 1967 och har sedan dess varit ett populärt besöksmål. En utredning från 2005 visade att ytan behövde utökas för att kunna tillgodose allmänhetens och verksamhetens växande behov, med fokus både på nya medier och att vara en attraktiv mötesplats för alla.

Fyra arkitektkontor bjöds in till parallella uppdrag och fick göra var sitt tillbyggnadsförslag. En bedömningsgrupp rekommenderade att man skulle arbeta vidare med förslaget från Erséus Arkitekter. Det slutgiltiga förslaget beslutades i kulturnämnden, kommunstyrelsen och Higabs styrelse 2010. Resultatet blev en tillbyggnad med en glas- och tegelexteriör som också går som ett yttre skal kring den befintliga byggnaden utmed Avenyen och Berzeliigatan. Tillbyggnaden är belägen mot hotellet bredvid. Mot Kungsportsavenyen och Berzeliigatan byggdes bibliotekets övre tre våningar till, medan markplanet lämnades orört. Vid återinvigningen på Världsbokdagen i april 2014 hade biblioteket fått 3 700 kvadratmeter större yta.

Under ombyggnaden passade biblioteket på att prova nya lösningar och okonventionella samarbeten för verksamheten. Man inrättade tillfälliga, specialiserade nischbibliotek runt om i Göteborg. Det hela föll så väl ut att Stadsbiblioteket blev utnämnt till Årets bibliotek 2013 av fackförbundet DIK, trots att den ordinarie byggnaden var stängd.

Stolar och bokhylla på Stadsbiblioteket.

Interiör Stadsbiblioteket

Projektfakta

Byggherre: Higab
Arkitekt: Erséus Arkitekter AB
Generalentreprenör: F O Peterson & Söner AB
Byggtid: 22 månader
Kostnad: 215 miljoner kronor
Övrigt: fasadpelarna, som murats på plats, består av 40 000 tegelstenar

Se alla projekt