Hoppa till innehållet

Upprustning Billdals Gård

Nu fortsätter upprustningen av Billdals Gård. Sedan tidigare har det gjorts en omfattande upprustning av husets utsida och nu ska det genomföras arbeten interiört med källar- och entréplan.

Entréfasaden till Billdals Gård.

Vill du bli vår nästa hyresgäst i Billdals Gård – läs mer här!

Om projektet

I början av 2020 tog Higabs styrelse ett investeringsbeslut om fortsatt upprustning och utveckling av Billdals Gård. Tidigare har en omfattande exteriör upprustning genomförts. Beslutet innebär att arbetet går vidare invändigt med källar- och entréplan. Higabs ambition är att levandegöra och öppna upp Billdals Gård för göteborgarna.

För att bevara husets karaktär och kulturhistoriska värde kommer det att användas tidstypiska metoder och material så långt det går. Filosofin är att spara och återanvända så mycket som möjligt. Ibland blir det fråga om att rekonstruera delar som inte går att laga. För arbetet anlitas målerikonservatorer, stuckatörer, målare och snickare som behärskar traditionella tekniker.

Dörrar och kakelugn inuti ett slitet Billdals Gård.

För att inte göra någon inverkan på det befintliga köket kommer en tillbyggnad med ett modernt kök att uppföras.

Se vår utställning om upprustningen av Billdals Gård och hur vi bedriver byggnadsvård: higab.se/billdals-gard-ett-sommarhus-for-societeten/

Upprustningen beräknas starta 2022 och vara klar 2023.

Projekt Billdals Gård

För mer information om projektet:
Svante Thun
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 42
svante.thun@higab.se
1862 köpte grosshandlaren och kommunpolitikern James R Dickson Billdals Västergård och Östergård. Någon gång under samma årtionde revs en äldre mangårdsbyggnad på ägorna och ersattes med den byggnad som man i dag känner igen som Billdals Gård. Byggmästare var August Kruger men vem som ritade huset är fortfarande okänt.

När James R Dicksons sommarbostad byggdes på 1860-talet var arkitekturen starkt inspirerad av nyrenässansen där idealen var ordning och symmetri. Interiören och exteriören är helt formade efter dessa normer, inte minst i de genomgående klassiska dekorelementen. Det enda som bryter mot symmetrin är den diagonalställda entrén och trappan, vilket är kopplat till dåtidens engelska riktlinjer för planering av bostäder som förespråkade avskildhet och bekvämlighet. I huset finns en genomtänkt arkitektonisk gestaltning där varje rum har getts en särskild karaktär med hjälp av olika träslag, dekorativt måleri, kulörer och ornamentariskt snickeri och stuckatur.

När James R Dickson avled 1873 tog August Kruger över egendomen och sålde byggnaden till Charles Felix Lindbergh. Han bodde året runt på gården och ägde den fram till sin död 1909. Därefter tog industrimannen Gustaf Werner över ägarskapet och lade ner stora summor på att utöka landarealen, modernisera och bygga nya byggnader som tvättstuga, arbetarbostäder och växthus. Efter hans död tog hans släktingar hand om byggnaden innan hela egendomen köptes av Göteborgs kommun 1963. Den dåvarande hyresgästen Brita Norling gavs då hyresrätt fram till sin död vilket inträffade 2001. Huvudbyggnaden stod sedan tom fram till 2014 när Higab fick i uppdrag att rusta upp Billdals Gård.

Upprustningen beräknas starta 2022 och slutföras 2023.
Se alla projekt