Projekt

Higab bidrar till Göteborgs utveckling genom större projekt som byggen av kulturhus och arenor. Eller ombyggnationer av museum och saluhallar. Samtidigt underhåller, restaurerar och anpassar vi stadens kulturhistoriska byggnader för framtiden – från torp och föreningslokaler till teatrar och palats. Helt enkelt, små och stora projekt som både gör avtryck i staden och skillnad för våra hyresgäster.

Framtidens konstmuseum

Nu skapas mer plats för framtidens konstupplevelser. Ikonbyggnaden Göteborgs konstmuseum ska omvandlas till en modern museibyggnad av internationell standard.

Samtidigt som den sekelgamla byggnadens karaktär tas tillvara byggs museet om och till för att bättre svara mot dagens och framtidens krav på säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Pågående projekt

 • Läs om Kretsloppspark i Högsbo

  Kretsloppspark i Högsbo

  Nu pågår planeringen av en ny kretsloppspark i Högsbo. Den ska byggas med återbruksmaterial och bli tre gånger så stor ...

 • Fortsätt läsaFeskekôrka

  Feskekôrka

  Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad genomgår just nu en genomgripande upprustning. I samband med detta genomför Higab ett utvecklingsarbete för framtidens Feskekôrka.

  Fortsätt läsa
 • Läs om Slakthuset

  Slakthuset

  Higab utvecklar Slakthuset till en ny attraktiv mötesplats i Göteborg. Arbetet sker i parallella processer med inriktning p...

 • Läs om Göteborgs konstmuseum

  Göteborgs konstmuseum

  En omfattande om- och tillbyggnad planeras för Göteborgs konstmuseum. Museet kommer att bli nästan dubbelt så stort och b...

Tidigare projekt