11 maj, 2017

Program: Göteborgs konstmuseum har blivit byggnadsminne

I samarbete med Göteborgs konstmuseum och Länsstyrelsen uppmärksammar Higab att museet blivit byggnadsminne med öppna föreläsningar om platsen, huset och vad byggnadsminnesförklaringen innebär. Det blir även visning av Fürstenbergska galleriet.

konstmuseet_e27

Temaprogram 17 maj

Öppna föreläsningar i Hörsalen

14.00: Om byggnadsminnesförklaringen

Lena Emanuelsson, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen

14.30: Götaplatsen – från stadskrön till evenemangsplats

Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia

18.00: Om byggnadsminnesförklaringen (kort introduktion)

Lena Emanuelsson, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen

18.15: Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

Hanna Siggelkow, projektledare Higab. På plats finns även kulturförvaltningens förvaltningsdirektör Anna Rosengren och kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova.

18.40: Tempel eller mötesplats – Göteborgs konstmuseums byggnadshistoria

Kristoffer Arvidsson, forskningsledare fil. dr Göteborgs konstmuseum

19.05-19.30: Visning av Fürstenbergska galleriet

Med Per Dahlström, intendent/curator Göteborgs konstmuseum. OBS! Begränsat antal platser.