Hoppa till innehållet
20 september, 2018

Pressmeddelande: Unik ladugård restaurerad

Under två års tid har den östra ladugårdslängan på Kvibergsnäs Landeri genomgått en omfattande restaurering. Byggnaden uppfördes troligen under 1700-talet och för att bibehålla dess kulturhistoriska värde och karaktär har arbetet utförts med äldre metoder och material.

Grusväg som leder in till Kvibergsnäs Landeri. Till höger ligger den röda ladan som har restaurerats.

Kvibergsnäs Landeris anor sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Runt 1800 fick landeriet sitt nuvarande utseende med huvudbyggnad, två bostadsflyglar och ekonomibyggnader i form av ladugårdslängor. Det är det enda landeriet i Göteborg som har sina ekonomibyggnader bevarade. Sannolikt byggdes de innan sekelskiftet 1800. Den del av östra ladugårdslängan som ligger närmast landeriet kan vara betydligt äldre än så. Dendrokronologiska prover har tagits för att utröna åldern på olika byggnadsdelar, men svaret på denna undersökning har ännu inte kommit.

– Ladugården har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och har tillsammans med de övriga delvis bevarade ekonomibyggnaderna bildat en kringbyggd gårdsplan. Det är väldigt roligt att vi nu börjar ana hur ett komplett landeri har sett ut, säger Boel Melin, projektledare byggnadsvård på Higab.

Sedan 2016 har Higab genomfört en omfattande restaurering av den östra ladugårdslängan. Arbetet är nu klart och har bland annat omfattat grundarbeten, takomläggning, stomlagningar, byte av paneler, golvläggning och målning. Utgångspunkten har varit att behålla så mycket gammalt material som möjligt, exempelvis handslagna takpannor, äldre panel och stomme. För att bibehålla husets kulturhistoriska värde och karaktär har man använt traditionella arbetsmetoder och material under processen. Det har framförallt gällt timmerarbeten, där en del av virket har valts ut och fällts i skogen särskilt för detta ändamål. Under hela projektet har sakkunnig byggnadsantikvarie från Antiquum medverkat.

– Restaureringen har utförts av duktiga timmermän och antikvarier som jobbar efter principen att inget är omöjligt och att allt som går att bevaras ska bevaras. Detta har resulterat i en varsam renovering som inte har förstört den genuina upplevelsen men ändå gett tydliga och vackra resultat. Tillsammans med en upprustning av gårdsplanens stenläggning kommer det som förut upplevdes som ett förfallet rivningsobjekt nu kunna upplevas på ett mer autentiskt sätt, säger Boel Melin.

För mer information kontakta:

Boel Melin, projektledare byggnadsvård Higab
031-368 53 03, boel.melin@higab.se

Historik om Kvibergsnäs Landeri!

Fler nyheter!