Hoppa till innehållet
28 april, 2017

Pressmeddelande: Så här kommer Göteborgs nya kulturhus se ut

Nu är arkitekttävlingen om utformningen av Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön avgjord. Det blir Sweco Architects som kommer att stå för ritningarna med sitt förslag ”Kulturkorgen”.

Visionsbild av kulturhusets insida. Barn sitter på gradänger och ett café syns till vänster.

Bild: Sweco Architects

Efter prekvalificeringen våren 2016 återstod fyra arkitektteam som gick vidare och fick utforma varsitt förslag på gestaltningen av kulturhuset och det omgivande torget. Förslagen ställdes först ut på Bergsjöns bibliotek och sedan på Stadsbiblioteket under december-februari, men upphovsmännen har varit hemliga då det har rått sekretess under hela tävlingstiden.

Juryn har under några månaders tid läst in sig på de olika förslagen och prövat dem mot utvärderingskriterierna i tävlingsprogrammet. Till arbetet har det även knutits ett brett urval av referensgrupper, bland annat har det hållits tre öppna möten där förslagen har presenterats och diskuterats. Efter att ha vägt förslagen mot varandra har juryn enhälligt kommit fram till att bidraget ”Kulturkorgen” från Sweco Architects bäst uppfyller de krav och önskemål som formulerats för kulturhuset.

Beslutet offentliggjordes vid en prisutdelningsceremoni på Bergsjöns bibliotek under fredagsförmiddagen. Juryns ordförande, Higabs fastighetsutvecklingschef Fredrik Davidsson, läste upp motiveringen:

Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlande mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen.

Nu går projektet in i en ny fas med projektering och därefter upphandling av entreprenör. Byggstart för det nya kulturhuset beräknas till 2018.

Juryns utlåtande av arkitekttävlingen för Kulturhus Bergsjön

För mer information:
Fredrik Davidsson, fastighetsutvecklingschef Higab, tel 031-368 53 32, fredrik.davidsson@higab.se

Mer information om projektet och tävlingen finns på goteborg.se/kulturhusbergsjon

Bilder på arkitektförslaget ”Kulturkorgen

Bakgrund
Beslutet att bygga ett nytt kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön togs av kommunfullmäktige 2013. Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Higab driver gemensamt projektet. Samma år som beslutet togs inleddes en omfattande dialogprocess med intervjuer och dialogmöten. Resultatet från dessa utgjorde, tillsammans med riktlinjer som formulerats för kulturhus i Göteborg, underlag för en förstudie. Förstudien bearbetades vidare under våren 2016 till ett tävlingsprogram och en arkitekttävling utlystes.

Tävlingsjuryns medlemmar
Fredrik Davidsson, fastighetsutvecklingschef Higab (ordförande)
Bengt Mattias Carlsson, sakkunnig arkitekt SAR/MSA
Dorte Mandrup, sakkunnig arkitekt MAA, Professor
Per Ottosson, projektledare SDF östra Göteborg
Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad
Kajsa Wide, projektledare Higab
Kerstin Årre, bibliotekschef Bergsjöns bibliotek