Hoppa till innehållet
15 maj, 2017

Pressmeddelande: Göteborgs senaste byggnadsminne uppmärksammas

Göteborgs konstmuseum blev i slutet av april förklarat som byggnadsminne. På onsdag den 17 maj arrangeras öppna föreläsningar om byggnadens historia och framtid.

Göteborgs konstmuseum och Konsthallen lyser upp.

Göteborgs konstmuseum vid Götaplatsen byggdes mellan åren 1919-1923 och stod klart i samband med firandet av Göteborgs 300-årsjubileum och den så kallade Jubileumsutställningen. Byggnaden ritades av Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson och är influerad av den romerska antiken och den svenska 1920-talsklassicismen.

Den 25 april blev Göteborgs konstmuseum byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen. Det blev därmed det 28:e byggnadsminnet i Higabs bestånd. I motiveringen skriver man bland annat att ”byggnaden och dess mäktiga arkad har kommit att bli en ikonbyggnad med starkt symbolvärde för Göteborg”. Byggnadsminnesförklaringen ska bevara museets fasader och utställningsrummen. Samtidigt blev alla ursprungliga delar av Götaplatsen förklarade som byggnadsminne.

För att uppmärksamma detta välkomnar fastighetsägaren Higab, i samarbete med Göteborgs konstmuseum och Länsstyrelsen, till ett föreläsningsprogram onsdagen den 17 maj. Eftermiddagen bjuder på öppna föreläsningar om vad byggnadsminnesförklaringen innebär, konstmuseets rika historia, Götaplatsens förvandling från stadskrön till evenemangsplats och hur konstmuseet ska kunna utvecklas för framtiden. Dessutom genomförs en visning av Fürstenbergska galleriet.

Tid: 14.00-19.30

Plats: Hörsalen, Göteborgs konstmuseum vid Götaplatsen

Hela programmet!