Hoppa till innehållet
12 april, 2018

Pressmeddelande: Börsen återfår sina gamla färger

I samband med ombyggnad av Kv Högvakten kommer fasaderna i kvarteret att få en mer traditionell färgsättning. Stadshuset får en tidstypisk färgsättning med 1700-talskaraktär och Börshuset återställs till originalkulörer, så som det bedöms ha sett ut 1849 när byggnaden stod klar.

Staty av Gustaf II Adolf på Gustaf Adolfs Torg framför Stadshuset och Börsen

Sedan våren 2016 har ett omfattande projekt pågått för att grundförstärka och bygga om Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg. Syftet är att skapa förutsättningar för att bevara byggnaderna för framtiden samt utveckla och öka tillgängligheten. Under projektet renoveras också alla fasader och fönster. I samband med det har en färgundersökning gjorts för att undersöka husens tidigare kulörer.

Undersökningen är genomförd av byggnadsantikvarie på Antiquum tillsammans med målerikonservator på Conservator och arbetet har skett via framskrapningsprover. Resultatet av detta ligger till grund för ändring av fasadernas gestaltning. Det nya förslaget är framtaget i samråd med antikvarier från Länsstyrelsen, stadsbyggnadskontoret och Higab.

– När vi fick möjlighet kändes det självklart att undersöka tidigare färgsättning på en sådan intressant och speciell byggnad som Börsen. Det är viktiga historiska kunskaper och dokument som annars skulle riskera att gå förlorade för alltid. Det är också intressant för förståelsen av byggnaderna runt torget och hur de tidigare kompletterade varandra kulörmässigt, trots olika byggnadsår, säger Boel Melin, projektledare inom byggnadsvård på Higab.

På Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset har det dock inte funnits möjlighet att hitta äldre färgskikt på grund av senare omputsningar. Wenngrenska Huset och Strömska Huset får en färgsättning med endast mindre justeringar medan Stadshuset återfår en mer traditionell färgsättning med 1700-talskaraktär. Stadshusets fasader mot torget kommer att målas i mustigare gula och varmgrå kulörer. När det gäller Börsen är bedömningen att man har hittat den ursprungliga färgsättningen. Fasaderna kommer därför att målas i varmare beige och gråbeige kulörer med rödbruna fönster.

– När vi pratar om Börsen är det troligt att de nya kulörerna på vissa sätt omgestaltar fasaden från det vi är vana vid. Men det är min övertygelse att färgsättningen kommer att framhäva fasadens skönhet och tillsammans med de övriga byggnaderna ge en mer historiskt korrekt och estetiskt sammanhållen upplevelse av Gustaf Adolfs Torg, säger Boel Melin.

Till årsskiftet 2018/2019 beräknas projekt Högvakten vara färdigt. Mer information om projektet och husens historia hittar du på higab.se.


För mer information kontakta:

Boel Melin, projektledare byggnadsvård Higab, tel 031-368 53 03, boel.melin@higab.se

Svante Thun, projektledare Kvarteret Högvakten, tel 031-368 53 42, svante.thun@higab.se


Fler nyheter!