Hoppa till innehållet
1 april, 2016

Parkeringsbolaget flyttar in

Måndagen den 4 april får Higab både nya hyresgäster och nya grannar när Parkeringsbolaget flyttar in på Åvägen 17 i Gårda.

Higab har sedan flera år tillbaka vårt eget kontor i det gamla kamgarnsspinneriet i Gårda. Fabriken byggdes 1896 och ägare var den kände industrimannen och donatorn Gustaf Werner. Higab tog över fastigheten 1984 och idag har även flera mindre företag och park- och naturförvaltningen sina lokaler här.
Parkeringsbolaget har tidigare haft sitt kontor i det så kallade Axesshuset i Haga men har växt ur de gamla lokalerna.
– Sedan vi fick vårt ägardirektiv 2013 har vår verksamhets omfattning ändrats både i inriktning och omfattning, säger Parkeringsbolagets VD Maria Stenström. Som en följd av detta har antalet medarbetare ökat med 50 procent och våra gamla lokaler blev för små och inte ändamålsenliga. I våra nya lokaler på Åvägen 17 J kommer vi skapa mer flexibla och effektiva arbetsformer. Med Higab har vi nu ett grönt hyreskontrakt som uppmuntrar till samverkan mellan medarbetare, samarbetsparter och kunder för att utveckla ett hållbart kontor och en hållbar verksamhet, säger Maria Stenström.

160401_p-bolaget1

Åvägen 17J

Sedan årsskiftet 2014/2015 tillhör Parkeringsbolaget och Higab samma underkoncern inom bolagskoncernen Göteborgs Stadshus AB, tillsammans med GöteborgsLokaler och Älvstranden Utveckling, vilket inneburit att de gemensamma beröringspunkterna blivit fler. Den geografiska närheten blir därmed ytterligare en fördel.
– Vårt uppdrag att öka det hållbara resandet och bibehålla en god tillgänglighet till staden för de som reser med bil eller cykel kräver samverkan mellan alla oss som arbetar i staden, menar Maria Stenström. Det är viktigt att det vi erbjuder kunderna är enhetligt och lättillgängligt och att vi bygger nya parkeringsanläggningarna som ersätter de parkeringsplatser som försvinner när staden växer och markparkering ersätts bostäder och verksamhetslokaler.

De upprustade lokalerna står tomma i väntan på de nya hyresgästerna.

De upprustade lokalerna står tomma i väntan på de nya hyresgästerna.

Parkeringsbolaget kommer att ha utsikt över både Remfabriken och Ullevi.

Parkeringsbolaget kommer att ha utsikt över både Remfabriken och Ullevi.