Hoppa till innehållet
27 april, 2017

Opera till Gathenhielmska huset

I samarbete med hyresgästen Wänskapsförbundet har Opera Estrad fått möjlighet att använda Gathenhielmska huset som lokal. Föreningen har sedan tidigare producerat operaföreställningen The Bear för både döva och hörande.

Opera Estrad startade sin verksamhet 2014 och drivs av Isabel Lagos. Syftet är att producera innovativ opera med hög konstnärlig nivå där man utgår från medlemmarnas intressen och erfarenheter. Man arbetar exempelvis med att bjuda in grupper i samhället som inte brukar förknippas med opera eller annan musikdramatik.

Det ledde förra året till att man satte upp operaföreställningen The Bear i Kronhuset för både döva och hörande. Scenen delades av operasångare och döva skådespelare och deras framförande gjordes med teckenspråksgestaltning, sång och musik.

Tack vare ett samarbete med ordenssällskapet Wänskapsförbundet, som är hyresgäst i Gathenhielmska huset, får föreningen Opera Estrad nu möjlighet att använda lokalen som ligger vid Stigbergstorget. Under hösten 2017 planerar de att öppna Gathenhielmska Studion där opera och film ska mötas.

Framsidan av träbyggnaden Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget.

Gathenhielmska huset uppfördes någon gång mellan 1743-1747 av konvojkommissarie Johan Hansson Busck. Huset är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader och stadens enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet.

När lagen om kulturminnesskydd trädde i kraft 1943 ansökte dåvarande ägaren Vera Tham hos riksantikvarieämbetet om byggnadsminnesförklaring. Det beviljades och Gathenhielmska huset blev därmed landets första byggnadsminnesförklarade hus. 1964 förtydligades skyddet att gälla exteriör, interiör och tomt.