Hoppa till innehållet
Bygg-skylt utanför byggarbetsplats.

Upphandlingar

Higab är ett kommunalt bolag som lyder under lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Som en del av Göteborgs Stad ska vi även följa de beslut och direktiv som staden beslutar om.

Göteborgs Stad ställer miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar i syfte att minska kommunens egen miljöpåverkan och ge signaler till marknaden att styra mot en mer hållbar produktion och handel. Vid entreprenader följer vi Gemensam byggprocess (GBP), som är en gemensam och kvalitetssäkrad byggprocess för stadens förvaltningar och bolag.

Klicka här för att se våra aktuella upphandlingar.