Visa urval

Organisation

Göteborgs Stads bolag ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.  Inom koncernen är bolagen indelade i sju kluster efter verksamhetsområde. Higab AB är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB.

På Higab arbetar runt 90 personer. Våra kärnverksamheter är drift/service, fastighetsförvaltning, investeringsprojekt/tidiga skeden och underhåll/lokalanpassning men vi har även medarbetare inom ekonomi/inköp, HR, hållbarhet/digitalisering, kommunikation och marknad. Vårt organisationsschema hittar du till höger på sidan. Kontaktsidor hittar du nedan.