Organisation

Göteborgs Stads bolag ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.  Inom koncernen är bolagen indelade i sju kluster efter verksamhetsområde. Higab AB är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB.

På Higab arbetar runt 90 personer. Våra kärnverksamheter är drift/service, fastighetsförvaltning, investeringsprojekt/tidiga skeden och underhåll/lokalanpassning men vi har även medarbetare inom ekonomi/inköp, HR, hållbarhet/digitalisering, kommunikation och marknad. Vårt organisationsschema hittar du till höger på sidan. Kontaktsidor hittar du nedan.