Hoppa till innehållet
Sjömanstornet och Sjöfartsmuseets fasad.

Organisation

Göteborgs Stads bolag ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.  Inom koncernen är bolagen indelade i sju kluster efter verksamhetsområde. Higab AB är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB.

På Higab arbetar runt 100 personer. Våra kärnverksamheter är drift, fastighetsservice, fastighetsförvaltning, investeringsprojekt/tidiga skeden och underhåll/lokalanpassning men vi har även medarbetare inom ekonomi/inköp, HR, kund/intern service, strategi/kommunikation och marknad. Vårt organisationsschema hittar du till höger på sidan. Kontaktsidor hittar du nedan.