Hoppa till innehållet
Sjömanstornet och Sjöfartsmuseets fasad.

Organisation

Göteborgs Stads bolag ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.  Inom koncernen är bolagen indelade i sju kluster efter verksamhetsområde. Higab AB är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB.

På Higab arbetar runt 100 personer. Våra kärnverksamheter är drift och energi, fastighetsservice, fastighetsförvaltning, investeringsprojekt/tidiga skeden och underhåll/lokalanpassning men vi har även medarbetare inom ekonomi/inköp, kund/intern service, strategi/kommunikation, stab och marknad. Vårt organisationsschema hittar du som länk. Kontaktsidor hittar du nedan.