Visa urval

Möt våra medarbetare

Vill du få en bättre inblick i vardagen på Higab och vad våra olika tjänster innebär? Här kan du ta del av intervjuer med våra medarbetare, från förvaltare till drifttekniker och projektledare.

Roberth Nygren, driftttekniker

Vad är dina arbetsuppgifter som drifttekniker på Higab?
– Mina huvudsakliga uppgifter är att hålla ett bra inomhusklimat i våra hus, arbeta med energioptimering och driva mindre energiprojekt. Under en arbetsdag jobbar jag bland annat med att gå igenom larm och identifiera fel i våra driftsystem, ta hand om felanmälningar och utföra åtgärder i våra fastigheter. Det gäller att hela tiden ha ögonen öppna för vad som händer i fastigheterna och ha en bra kundkontakt för att upptäcka förbättringsåtgärder.

Som drifttekniker ingår du i en teknikgrupp tillsammans med teknisk förvaltare och servicetekniker. Hur ser det samarbetet ut?
– Vi har ständig dialog och informerar varandra löpande om projekt och åtgärder som utförs i fastigheterna. Sedan försöker vi alltid hjälpas åt och samarbeta för att kunna genomföra våra uppgifter på bästa sätt. Om jag till exempel är på väg ut till någon fastighet stämmer jag av med teknikgruppen eller fastighetsförvaltaren. Då kan det hända att jag får med mig information om mindre åtgärder som behöver kontrolleras. Och det gör arbetet så mycket roligare.

Vad arbetade du med innan du kom till Higab?
– Efter att jag hade utbildat mig till energispecialist på yrkeshögskola arbetade jag på Energi & Miljöteknik som är ett entreprenadföretag inom värme och ventilation. Innan dess var jag anställd på Landvetter flygplats i många år och arbetade med markservice för flygbolagen.

Varför sökte du till Higab?
– Jag lockades framförallt av alla fantastiska fastigheter och när du arbetar på ett fastighetsbolag med förvaltning följer du en fastighets utveckling och är delaktig i förbättringsarbeten över tid. Det gillar jag. Sedan är det både stimulerande och utmanande att arbeta med den bredden av byggnader som Higab har.


Maja Johansson, affärsansvarig fastighetsförvaltare

Hur skulle du beskriva din roll som affärsansvarig fastighetsförvaltare på Higab?
– Det är ett väldigt händelsestyrt arbete. Ingen dag är den andra lik. Ena stunden har jag ett möte i en av våra fastigheter med en kund som vill diskutera sina lokaler, andra stunden sitter jag med administrativt arbete på kontoret, därefter omförhandlar jag ett avtal och sedan träffar jag en projektledarkollega för att prata om en kommande renovering. Jag får helt enkelt ta ett helhetsgrepp om varje fastighet och för att det ska fungera krävs en bra kundkontakt, dagligt stöd från mina medarbetare och att vi jobbar tillsammans.

Hur ser din bakgrund ut?
– Jag har studerat bygg- och fastighetsekonomi i Halmstad. Efter studierna började jag jobba som fastighetsmäklare. Därefter fick jag en tjänst på ett kommunalt fastighetsbolag i Sotenäs kommun och sedan gick jag vidare till ett mindre familjeägt förvaltningsbolag i Göteborg som förvaltar fastigheter åt privata fastighetsägare. Efter det hamnade jag på Higab.

Vad fick dig att söka till Higab?
– Jag tyckte att Higab var ett intressant bolag med en oerhört stor bredd på fastigheter, från mindre lokaler till arenor, byggnadsminnen och saluhallar. Det passade mig eftersom jag ville jobba mer med kommersiella lokaler och få möjlighet att utvecklas, så det kändes som ett bra steg att ta. Nu har jag nästan bara kommersiella kunder, allt från enmansföretagare till skolverksamhet. Jag hade också hört väldigt gott om Higab från flera som hade arbetat här.

Vad är det bästa med att arbeta på Higab?
– Det finns en familjär stämning bland oss på Higab. Alla är hjälpsamma, stöttar varandra och det är lagom storlek på bolaget, vilket gör att man får lära känna alla. Sedan är rollen som affärsansvarig fastighetsförvaltare både givande och utvecklande. Det dyker alltid upp nya och utmanande ärenden att hantera och det passar mig.


Svante Thun, projektledare

Hur ser din vardag ut som projektledare på Higab?
– När jag är mitt i ett projekt behöver jag nästan aldrig planera min dag, för det är så mycket som händer hela tiden. Det räcker bara att komma till kontoret så dyker det upp frågor som jag behöver ta tag i. Mina huvudsakliga uppgifter blir att serva andra, skapa rätt förutsättningar för dem runt omkring mig och se till att delar i projektet utförs korrekt och i tid. Därför är det viktigt med en bra och regelbunden kommunikation mellan mig och byggledaren, entreprenören och kunden.

Vilka olika typer av projekt har du ansvarat för på Higab?
– Sedan jag började på Higab 2007 har jag haft två stora investeringsprojekt. Det ena är bygget av idrottsanläggningen Angered Arena och det andra är grundförstärkningen och ombyggnaden av det anrika kvarteret Högvakten på Gustaf Adolfs Torg. Angered Arena var ett speciellt projekt eftersom det var väldigt high tech och första gången på över 30 år som det byggdes en ny simhall i Göteborg. Jag hade aldrig gjort något liknande innan och det var anledningen till att jag sökte jobbet på Higab. Det var fantastiskt roligt. Sedan hoppade jag över till projektet med kvarteret Högvakten, vilket var ett av de största grundförstärkningsarbetena i Göteborgs historia. Först tyckte jag det kändes lite jobbigt och invecklat, men det blev ett otroligt spännande, utmanande och lärorikt projekt.

– Mellan de här projekten har jag haft mindre projekt, som att bygga bullerplank vid Angereds Bussdepå, installera ny scenteknik på Stora Teatern och utforma ett café på Naturhistoriska museet. Det finns inget annat fastighetsbolag i Göteborg som har den spännvidden. Det är därför jag vill fortsätta jobba på Higab. Dessutom är det roligt att vara del av en arbetsplats som det pratas och skrivs om. Det är hus som alla i staden har ett förhållande till.

Higab har 31 byggnadsminnen och ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vad innebär det för dig som projektledare?
– Det är viktigt att inse och förstå värdet av ett byggnadsminne eller en kulturhistorisk byggnad. Det räcker inte bara att ansöka om bygglov, utan det krävs att du har en dialog med både Länsstyrelsen och byggnadsantikvarie innan du påbörjar något. Sedan behöver du vara närvarande på plats på ett annat sätt och säkerhetsställa att arbetena utförs som de ska. Allt handlar om kommunikation.

Vad driver dig som projektledare?
– Jag är en projektmänniska, både privat och yrkesmässigt. Jag brinner för hela processen med att få ett projekt genomfört. Sedan har jag stora mandat i min roll som projektledare på Higab. Jag får en budget som jag ska hålla mig till och inom den ramen har jag utrymme att bestämma hur saker och ting ska genomföras. Det är ett stort ansvar, men jag gillar det. Jag tycker det är roligt.