Lars Björklund har utsetts till ny tillförordnad vd för Higab och lokalkoncernen.
https://worldinproperty.se/article/ny-tillfrordnad-vd-till-higab-17596 (World In Property)