Hoppa till innehållet

GPS400 Västra Nordstan

Hur ser Västra Nordstans 400-åriga historia ut och vilka är människorna som har bott och verkat här? Under våren 2019 startade projektet GPS400 Västra Nordstan. Målsättningen är att sammanställa och genom innovativ digital teknik presentera ett bild- och filmmaterial som ökar kunskapen om och tillgängligheten till Västra Nordstans historia.

Postgatan, då Sillgatan, fotad 1888. Fyra personer syns i förgrunden och kollar in i kameran.

Postgatan (då Sillgatan) 1888. Foto: Göteborgs stadsmuseum

2021 fyller Göteborg 400 år. Med anledning av detta har Göteborgs universitet inrättat ett centrum för samverkande visuell forskning, GPS400: Göteborgskulturer på stan 1621–2021, vars mål är att forska och visuellt presentera resultat om stadens historia. Gruppen består i dagsläget av drygt 30 forskare och IT-tekniker som samverkar med minnes- och kulturinstitutioner, myndigheter, föreningar, organisationer, företag och invånare.

Under våren 2019 startade arbetet med att kartlägga och visualisera Västra Nordstans historia. När Göteborg grundades 1621 låg stadens centrum här och än i dag präglas området av äldre tiders tomtindelning, smala gator och anrika byggnader som Rådhuset, Börsen, Ostindiska Huset, Stora Tullhuset och Kronhuset. Projektet genomförs i samarbete med fastighetsbolaget Higab och är en del av utvecklingsarbetet Västra Nordstan Revival som utgår från ledorden hållbarhet, innovation och tradition.

Digital utställning

Projektet resulterade i utställningen Visualisering Västra Nordstan och visar 14 fotografier från 1888 till 1960. Bevarade visuella spår från det förflutna berättar om en plats historia. Genom att följa spåren kan vi både få mer kunskap om det som skildras på bild och det sammanhang där bilden är tagen. Analyser av bildernas visuella grepp och teknik ger förståelse lokalt för stads- och bildbruk över tid.