Ny upphandlingsmodell

I början av 2021 skrev Higab och GöteborgsLokaler ett nytt ramavtal med Vestia Construction Group, Skeppsviken Bygg i Göteborg och Brixly inom större underhåll- och lokalanpassningsprojekt. Till upphandlingen skapades en kvalitetsmatris där anbudsgivarna självskattade sig och bifogade motivering och dokumentation. Denna utvärderingsmodell används sedan för uppföljning.

Uppföljningen sker årsvis och entreprenörens prestationer mäts med hjälp av matrisen. Man behöver uppnå den nivå som står i avtalet för att inte bli ersatt i en ny upphandling. Det går även att bli belönad i fall man presterar bättre, exempelvis att vi beställer en större volym nästkommande år.