Hoppa till innehållet

För leverantörer

Hit skickar du dina fakturor:

Göteborgs Stad
B600 Higab AB
Intraservice
405 38 Göteborg

GLN-kod för e-faktura: 7381035002928

Observera att följande information måste finnas med på fakturan:

  • Higabs ordernummer (alternativt beställarreferens vid beställningar utanför Visma Proceedo/Winst)
  • Avtalsnummer
  • Leverantörens referens

Adressen gäller enbart fakturor och ska inte användas för artiklar, reklam, information m m.

Endast e-faktura gäller!

Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer till Göteborgs Stad skicka e-faktura. En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot elektroniskt och som behandlas automatiskt. Den ska kunna hanteras i elektroniska system och vara i ett godkänt format enligt europeisk standard (PEPPOL). Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Frågor om fakturering besvaras av Higab via mejl till leverantor@higab.se

På goteborg.se finns information hur leverantörer ska bete sig för att kunna leverera e-fakturor. Det finns även möjlighet att registrera sig för att skicka e-faktura till Göteborgs Stad.

Läs mer på goteborg.se/fakturera

Ny upphandlingsmodell

I början av 2021 skrev Higab och GöteborgsLokaler ett nytt ramavtal med Vestia Construction Group, Skeppsviken Bygg i Göteborg och Brixly inom större underhåll- och lokalanpassningsprojekt. Till upphandlingen skapades en kvalitetsmatris där anbudsgivarna självskattade sig och bifogade motivering och dokumentation.

Läs mer!