Hoppa till innehållet
Glasfasaden vid Pedagogen.

Ekonomi

Higab AB är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad. Higab är också moderbolag i lokalkoncernen. Inom bolagsgruppen finns de helägda dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB, Hotell Heden AB samt Älvstranden Utveckling AB med dotterbolag.

Higab i siffror (2021)

147 fastigheter
Cirka 660 000 m² lokalyta
Cirka 1 200 hyreskontrakt
794 mnkr i omsättning
Cirka 175 mnkr i planerat årligt underhåll

Organisationsnummer: 556104 – 8587

Årsredovisningar för Higab AB