Visa urval

Ekonomi

Higab AB är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad. Higab är också moderbolag i Higabkoncernen. Inom bolagsgruppen finns fyra helägda dotterbolag, nämligen Fastighets AB Rantorget, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB samt Älvstranden Utveckling AB med dotterbolag.

Higab i siffror (2018)

149 fastigheter
Drygt 670 000 m² lokalyta
1 000 hyreskontrakt
740 mnkr i omsättning
Cirka 175 mnkr i planerat årligt underhåll

Organisationsnummer: 556104 – 8587

Årsredovisningar för Higab AB