Visa urval

Program 2019

7 år av frihet – min väg till hållbarhet

Anders Krasse

En personlig berättelse om en frigörelse från konsumtionssamhället. ”Jag är hälsopedagogen som fastnade i ekorrhjulet. Via en serie av de kriser som ofta drabbar oss beslöt jag att ta en time-out från konsumtion och stress. På gott och ont”.

Ätbara Städer

Klara Hansson

Utbildad permakulturdesigner, biståndsingenjör och trädgårdsmästare. Klara Hansson driver Stadssallad, ett företag fokuserat på permakultur, stadsodling och vilda, ätliga växter.

Stadsbonde som framtidsyrke

Kajodlingen – William Bailey och Jonas Lindh

Kajodlingen har sedan starten 2015 utvecklat en hållbar affärsmodell för framtidens stadsbonde. I dag driver de en takodling på Posthotellet och en nyetablerad yta vid gamla Götaverken, mitt i staden. Takodlingens nyskördade grönsaker tar hissen ner till hotellets restauranger och den större odlingen på den gamla varvindustrins mark skördas av kunder på plats eller levereras ut till närliggande arbetsplatser. Under fyra säsonger som stadsbönder har de blivit övertygade om potentialen i urban odling, både när det kommer till lokala kretslopp och säljkanaler.

Avfallsfria Ada och livet utan sopor

Ulrika Naezer

Nedskräpningen ökar, havet fylls av plast, råvarorna minskar och klimatutsläppen ökar. I dag har vi göteborgare i genomsnitt 400 kilo sopor per person och år. Det är dubbelt så mycket som för 40 år sedan och den privata konsumtionen står för 40 procent av våra klimatutsläpp. Men går det att leva ett normalt liv i en storstad utan att generera avfall? Avfallsfria Ada har försökt. Kom och hör Ada berätta om sitt extrema experiment och hur hon lyckades få hem maten utan förpackningar, avstå engångsmaterial, laga sin kläder och reparera istället för att slänga och köpa nytt. Du får också tips om hur du kan avstå avfall och bli – om inte avfallsfri – så åtminstone avfallssnål.