Hoppa till innehållet
22 februari, 2017

Ökad tillgänglighet på Stadsteatern

För att förbättra tillgängligheten på Stadsteatern har man installerat ett lyftbord i entrén och förlängt alla väggfasta handledare i trapphusen.

2013 påbörjades projektet med att tillgänglighetsanpassa Stadsteatern. För att det skulle ske på ett funktionellt och kvalitativt sätt lät Higab genomföra en besiktning och antikvarisk undersökning av fastigheten. Det ledde till att Stadsteatern under 2015 installerade ett nytt lyftbord i entréhallen, vilket ersatte den trapphiss som tidigare var monterad längs med räcket.

Nu har dessutom alla väggfasta räcken i trapphusen förlängts i båda ändar. De fortsätter 30 centimeter utanför trappstegen och åtgärderna har kunnat genomföras utan att påverka den arkitektoniska karaktären av huset.

Men dessa åtgärder är bara en del av Stadsteaterns alla tillgänglighetsanpassningar. 2003 påbörjades projektet ”På vid gavel” där målsättningen var att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder, utarbeta en arbetsmodell och ett strategidokument, samt öka kunskapen kring tillgänglighetsfrågor och bemötande. Sedan dess har Stadsteatern arbetat regelbundet med dessa frågor i samarbete med Higab och olika organisationer i staden. De senaste åren har man exempelvis lagt ut ett ledstråk från entrén till kassan, jämnat ut entrétröskeln, gjort tydligare skyltningar, sänkt ner av en del av kassadisken, monterat visuella larm på toaletterna och installerat hörselslingor i studion och foajén.

Trapphuss i Stadsteaterns entré.

Stadsteatern byggdes 1934 och ritades av arkitekten Carl Bergsten. Byggnaden har en unik blandning av art deco, klassicism och modernism. Interiören är formad enligt ett geometriskt tema. Räta vinklar, bågar och cirklar kommer igen i många av byggnadens offentliga rum.  När den invigdes var den, utifrån ett tekniskt perspektiv, en av Europas mest moderna teatrar och den som stod bakom scenkonstruktionen var regissören Knut Ström. Han utformade bland annat ett scenmaskineri med en sänkbar scen, vilket innebar att man övergav tanken att bygga en fast dekor i scengolvet.