Hoppa till innehållet
24 maj, 2017

Oanade möjligheter med tomma lokaler

Går det att använda stadens byggnader på ett mer effektivt och hållbart sätt? Sedan 2016 har den ekonomiska föreningen GapActors genomfört pilotprojektet The Nomad Inn som går ut på att nyttja tillfälligt tomma lokaler.

Idén till projektet startade när Anna Gustafsson, Klara Mörk och Sofia Park studerade på Chalmers Arkitekturs masterprogram Design för Hållbar Utveckling. Med examensarbetet Mind the Gaps utforskade de möjligheterna till en mer effektiv lokalanvändning. Det ledde vidare till en förstudie där de undersökte tillgång och efterfrågan av tillfälliga lokaler i Göteborg.

Nu har de genom sin ekonomiska förening GapActors slutfört pilotprojektet The Nomad Inn som går ut på att skapa en social mötes- och arbetsplats som flyttar mellan olika tillfälliga tomma lokaler. Syftet har varit att nyttja tillfälligt tomma lokaler i Göteborg, undersöka möjligheterna till ett flexibelt och mobilt arbetssätt och visa hur man kan skapa utrymme för nya möten, goda idéer och hållbara initiativ.

Projektet har genomförts i samarbete med Higab, vilket har inneburit att GapActors har bedrivit sin verksamhet i tre olika tillfälligt tomma lokaler som ägs av Higab. Det har handlat om fastigheter som stått tomma i väntan på större upprustningar och nya hyresgäster.

Nu hoppas GapActors att pilotprojektet ska inspirera andra till att prata om, erbjuda eller utnyttja de resurser som tillfälligt tomma lokaler utgör. Samarbetet med Higab har redan fått en fortsättning genom entreprenören Maikol Petersen som nu erbjuder mötesrum och arbetsplatser på Fjärde Långgatan.

Om The Nomad Inn

Fler nyheter!