Hoppa till innehållet
31 januari, 2017

Nytt ägardirektiv för Higab

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt ägardirektiv för Higab AB. En av de stora förändringarna är tillägget om hur rollen som moderbolag ska se ut.

Den 26 januari fastställdes ägardirektivet av kommunfullmäktige i Göteborg. I det nya direktivet har det tillkommit flera tillägg och det gäller framförallt Higabs roll som moderbolag i lokalklustret. Ett exempel är att bolaget minst en gång per år ska genomföra ägardialog med dotterbolagen där den politiska styrningen av bolagen ska stärkas och tydliggöras. Higab ska även hitta möjligheter till samordning och effektivisering inom koncernen, samt ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag och organisation.

Samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, yrkade dessutom för ett tillägg till det kommunala uppdraget. Tillägget fastställdes av kommunfullmäktige, vilket innebär att Higab ska tillämpa en särskild modell för hyressättning för föreningar och kulturverksamheter. I samverkan med stadsledningskontoret har Higab nu fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till en modell som kommunfullmäktige ska besluta om.