Hoppa till innehållet
29 maj, 2017

Nyinvigning av Saluhall Briggens innergård

Innergården vid Saluhall Briggen, mellan Tredje och Fjärde Långgatan, har rustats upp för att bli en öppen och grön minipark i stadsmiljö. Onsdag den 31 maj nyinvigs gården av kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson.

Människor på gården vid Saluhall Briggen.

Innergården vid Saluhall Briggen kunde tidigare upplevas som en otillgänglig och otrygg plats, med täta buskage och otydliga promenadstråk. En stor del av gården upptogs av parkeringsplatser och breda asfalterade ytor. Målsättningen har därför varit att skapa en öppen, trygg och grön plats. En så kallad ”fickpark”, en minipark i stadsmiljö.

Projektet är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och fastighetsägaren Higab genom projektorganisationen Trygg vacker stad. MARELD landskapsarkitekter har stått för gestaltningen av gården.

Ambitionen med projektet har varit att skapa ett flöde genom parken och aktivera ett nytt stråk mellan Tredje och Fjärde Långgatan. Öppningen mot Tredje Långgatan har vidgats, buskage reducerats och ljussättningen har setts över och förbättrats. Flexibla och multi-funktionella ytor har skapat plats för uteserveringar och skyddade platser för vila, lek och picknick.

På onsdag den 31 maj är det öppen nyinvigning med kaffe och tårta på gården. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson klipper bandet cirka 16.30.

Tid: Onsdag 31 maj klockan 15.30-17.30
Plats: Saluhall Briggen, Tredje Långgatan 14

För mer information:

Marija Slebic, kundansvarig Higab, tel 031-368 53 74, marija.slebic@higab.se

Fler bilder!