Hållbarhet Samarbeten Stadsutveckling Publicerad:

Västra Nordstan ska bli tryggare på kvällarna

Under de senaste tre åren har satsningar gjorts för att skapa bättre och tryggare kvällsupplevelser i centrala Göteborg. Nu har stadsdelen Västra Nordstan certifierats enligt samverkansmodellen Purple Flag.
Folk i rörelse framför de gula stenbyggnaderna Kronhusbodarna och det röda tegelhuset Kronhuset i Västra Nordstan.
Kronhuset & Kronhusbodarna i Västra Nordstan

– Det känns jättebra. Nu har vi en certifiering med en handlingsplan att förhålla oss till samtidigt som alla delaktiga aktörer har tagit på sig uppgiften att se till att åtgärderna i planen genomförs, säger Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer på Higab.

Sedan 2017 har Göteborgs Stad tillsammans med fastighetsägare, centrumorganisationer, polisen, verksamheter, boende och andra aktörer drivit ett förbättringsarbete för att centrala Göteborg ska kännas välkomnande och tryggt. Det har gjorts med hjälp av samverkansmodellen Purple Flag som organisationen Svenska stadskärnor står bakom. Sedan tidigare har Nordstan, Lilla Bommen och Fredstan certifierats enligt Purple Flag. Nu är det klart att Västra Nordstan blir det fjärde området som certifieras. Arbetet utgår från följande punkter: säkerhet, tillgänglighet, utbud, själva platsen och en gemensam policy.

Higab är en av aktörerna som arbetar för att skapa ett tryggare och mer välkomnande Västra Nordstan. Det är en del av Higabs omfattande utvecklingsarbete Västra Nordstan Revival där ledorden är hållbarhet, innovation och tradition. Målsättningen är en levande och trygg stadsdel där verksamheternas inriktning och utbud ska präglas av ett hållbarhetstänk och vara en kontrast och ett komplement till utbudet i Nordstan.

– I syfte att levandegöra Västra Nordstan har vi flera pågående samarbeten utöver Purple Flag. Vi har stort fokus på Kronhuset med målsättningen att öppna upp 1600-talshuset mer för göteborgare och besökare. Men vi arbetar även med kringliggande stråk. Där har vi bland annat ett samarbete med Sätt Färg på Göteborg som drar sitt konststråk 21 km Konst genom Västra Nordstan, säger Cina Gasparini.

Flera personer går nerför Postgatan i Västra Nordstan.
Stråket Postgatan som sträcker sig från Nordstan till Pachhusplatsen.

I stadsdelen Västra Nordstan äger, förvaltar och utvecklar Higab fastigheterna Kvarteret Högvakten, Rådhuset, Sahlgrenska Huset, Ostindiska Huset, Stora Tullhuset, Norra Hamngatan 8–10, Sankt Eriksgatan 4, Kronhuset, Kronhusbodarna och Postgatan 4, 10 och 16.

Mer information om Västra Nordstan Revival

Fler nyheter!