Event Publicerad:

Tipspromenaden i Västra Nordstan – rätt svar

I söndags avslutades kulturdagarna ”En brokig historia” i Västra Nordstan. Deltog du i Higabs tipspromenad om stadsdelens historia? Här kommer de rätta svaren.

1. Rätt svar: 2 – Postgatan hette tidigare Sillgatan

2. Rätt svar: X – 18 månader var den vanliga tiden för Ostindiska kompaniets Kina-expeditioner

3. Rätt svar: X – Nikodemus Tessin d.ä. ritade de äldre delarna av Rådhuset

4. Rätt svar: X – Arrak är en alkoholhaltig dryck gjorde på ris eller ibland melass

5. Rätt svar: X – Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings redaktion låg i korsningen Köpmansgatan/Tyggårdsgatan

6. Rätt svar: 1 – Tyghus är ett gammalt ord för militärt förrådshus

7. Rätt svar: 1 – Sex skulpturer finns på toppen av Börshuset, symboliserande Idogheten, Lyckan, Handeln, Sjöfarten, Rikedomen och Industrien

8. Rätt svar: X – Christinae kyrka (Tyska kyrkan) är uppkallad efter drottning Kristina

9. Rätt svar: 2 – 1908 infördes möjlighet till borgerlig vigsel för alla medborgare i Sverige

10. Rätt svar: X – Rådhuset var det enda alternativet som var byggt vid den stora stadsbranden 1746 och därmed det som överlevde branden

Vinnarna får var sitt bokpaket.

Fler nyheter!