Hyresgäster Publicerad:

Reparationsarbeten i Kronhusparken

Nu ska gräsmattorna i Kronhusparken repareras inför sommaren. Arbetet kommer att pågå från månadsskiftet april/maj till mitten av juni.

Kronhusparken med Kronhusbodarna och Kronhuset i bakgrunden

Under vecka 18 kommer park- och naturförvaltningen att starta arbetet med att reparera gräsmattorna i Kronhusparken inför sommaren. Även grusgångarna kommer få nytt grus och buskagen kommer gås igenom. Arbetet beräknas vara klart i mitten av juni och fram till dess kommer parken att vara avstängd för allmänheten.

Fler nyheter!