Historia Publicerad:

Radheska Huset fyller 350 år

När den stora stadsbranden bröt ut i Göteborg 1746 var det bara ett fåtal hus i Västra Nordstan som klarade sig. Ett av dem var Radheska Huset. I år är det 350 år sedan det byggdes.
Foto från 1888. Radheska Huset till vänster och Ostindiska Huset (nuvarande Göteborgs stadsmuseum) till höger.
Foto från 1888. Radheska Huset till vänster och Ostindiska Huset (nuvarande Göteborgs stadsmuseum) till höger. Foto: Wilhelm Berg/Göteborgs stadsmuseum

1669 är ett mörkt år i Göteborgs historia. Redan under natten efter nyårsdagen bröt en våldsam brand ut och ödelade runt 50 hus i staden. Bara några månader senare var det dags igen när elden tog ett fast grepp om Göteborg, vilket ledde till att ett 80-tal hus försvann i lågorna. Några av byggnaderna som brann ner var dåvarande Rådhuset och Kristine kyrka som var under uppbyggnad.

Det var efter de här stadsbränderna som källarmästaren Bryngel Radhe lät bygga ett stenhus i två våningar med tillhörande stall i hörnet av Norra Hamngatan och Smedjegatan. Här öppnade han krogen Kronan som han drev fram till sin död 1679. Därefter tog sonen Jonas över verksamheten. Staden köpte huset 1725 och byggde om det till tull- och packhus efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg.

Bro över till Radheska Huset 1901. Människor passerar.
Radheska Huset 1901. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Vid den stora stadsbranden 1746 brann nästan hela Västra Nordstan ner. Radheska Huset skadades men var tillsammans med Kronhuset ett av få hus som klarade sig. Det har byggts om och till vid flera tillfällen sedan dess. 1816 tillkom en våning efter ritningar av Jonas Hagberg och det var då som byggnaden fick sitt nuvarande utseende med nyklassicistisk stil.

När huset byggdes om 1874 fasades hörnet och 1885 skapade man för första gången plats för en butik i hörnlokalen. Sedan dess har olika kontor- och butiksverksamheter funnits i huset. Under en stor del av 1900-talet fanns Göteborgs hamnstyrelse här.

Bro över mot Radheska Huset i dag. Människor passerar.
Radheska Huset i dag.

Radheska Huset på Norra Hamngatan 10 har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1996 och i dag finns det kontor och restaurang här. Huset är ett av Göteborgs äldsta och det finns fortfarande spår från 1600-talet, framförallt genom bottenvåningens välvda rum. Husets exteriör är till stor del bevarad sedan 1800-talet.

Fler nyheter!