Hållbarhet Publicerad:

Pressmeddelande: Se bilderna inifrån det stora återbruksprojektet

Målet om andelen återbruk överträffades. När Kronans Bryggeri i Majorna byggdes om var det med tydliga miljökrav om att recycla minst 70 procent av alla möbler och all inredning.
– Den höga återbruksgraden har tydligt visat att hållbarhet är en central del i dagens fastighetsutveckling. Med kloka val lyckades nivån i projektet komma upp i 87 procent, säger Francisco Ormazabal Rodriguez, projektledare på Higab.

Under många år har miljöförvaltningen i Göteborg haft sitt kontor i det gamla bryggeriet från 1892 på Karl Johansgatan. Sedan 2022 har Higab genomfört en ombyggnad och lokalanpassning då verksamheten har växt och behoven förändrats.

Då det var viktigt med en klimatanpassad förändring satte miljöförvaltningen målet att 70 procent av alla möbler och inredning skulle användas på nytt eller återbrukas från andra lokaler.

Gröna möbler och gröna pelare i ett rum.

– Tillsammans med Higab har vi arbetat för att recycla så mycket som möjligt. Inredning som dörrar, glaspartier och diskbänkar har återanvänts. Och gamla möbler har fortsatt att komma till användning. Det slutade med att återbruksgraden blev 87 procent, säger Ann-Charlotte Jakobsson, projektledare på miljöförvaltningen.

Originalpelare återskapad

Även ett särskilt hållbarhetsprojekt har genomförts i husets huvudentré. Där har en originalpelare fått tillbaka sitt ursprungliga utseende.

– På gamla bilder kunde vi se att den var marmorerad, så vi har låtit en dekormålare återskapa det och samtidigt utsmycka den nedre delen i svart och guld. Nu skiner den igen, säger Francisco Ormazabal Rodriguez.

Gammal och ny bild på en pelare.
Originalpelaren har fått tillbaka sitt gamla utseende. Vänstra bilden från tidigt 1900-tal. Okänd bildkälla.

Snabba beslutsvägar i projektet

Ombyggnationen och lokalanpassningen, som inkluderar nya ytor som fler mötesrum och skrivbordsplatser, nya telefonrum, ett gemensamt lunchrum och bättre klädförvaring har skett i ett nära samarbete mellan Higab, entreprenören Skeppsviken, Gajd Arkitekter och projektledare på miljöförvaltningen.

En korridor och ett kontorsrum med glasvägg.

– Vi har fått ett fantastiskt fint hus med nya färger, former och material som vi själva har varit med och utformat. Det hade inte varit möjligt utan ett nära samarbete mellan hyresvärden och oss hyresgäster. Projektledarna har visat att de är modiga, nytänkande och uthålliga, helt i linje med det ledarskap och den kultur som vi vill se i Göteborgs Stad. Med det arbetssättet har vi lyckats bygga om huset på ett hållbart sätt, säger Anna Ledin, direktör på miljöförvaltningen.

För mer information kontakta:

Francisco Ormazabal Rodriguez, projektledare Higab, francisco.ormazabal@higab.se, 0704-66 71 26