Hyresgäster Stadsutveckling Publicerad:

Pressmeddelande: Restaurang Kajutan öppnar i Stora Saluhallen

I december blir det invigning för fisk- och skaldjursrestaurangen Kajutan i nya lokaler i Stora Saluhallen.
Visionsbild av den nya restauranglokalen i Stora Saluhallen
Visionsbild av den nya restauranglokalen. Bild: White Arkitekter

Fastighetsägaren Higab har i dagarna inlett arbetet med att skapa en ny restauranglokal på saluhallens västra kortsida. Restaurangen kommer att ligga på ett entresol med servering på taket på några av de befintliga butikerna.

– Det kommer att bli en riktigt häftig lokal, säger Pontus Isaksson, fastighetschef på Higab. Vi tror att restaurangbesökarna kommer uppskatta upplevelsen av att äta och dricka gott med utsikt över Stora Saluhallens utbud och folkliv.

Restaurang Kajutan är redan välkänd bland besökarna i Feskekôrka, där den funnits de senaste åren. När Feskekôrka stänger för upprustning i september börjar förberedelserna för flytten till Kungstorget.

– Vi på Kajutan är glada för att det blev en bra lösning och det känns väldigt bra att flytta in i Stora Saluhallens unika entresolplan, säger Peter Cornelius, ägare av Gåsö Krog HB som driver Restaurang Kajutan. Vi ser fram emot att fortsätta servera göteborgarna förstklassiga fisk- och skaldjursrätter.

Stora Saluhallen, som invigdes 1889, är byggnadsminne vilket innebär att Länsstyrelsen fått göra en bedömning och ge sitt godkännande innan Higab fick bygglov för ombyggnaden.

– Det är viktigt att de anpassningar vi gör överensstämmer med byggnadens arkitektur och karaktär, påpekar Pontus Isaksson. Vi är övertygade om att den nya restaurangen kommer bli ett bra tillskott i denna fantastiska saluhall.

Restaurang Kajutan beräknar öppna i Stora Saluhallen i december 2020.

– Namnet Kajutan lever vidare med vårt uppskattade fisk- och skaldjurskoncept, säger Peter Cornelius. Våra gäster kommer också mötas av några nyheter som passar våra nya fina lokaler.

För mer information kontakta:

Pontus Isaksson, fastighetschef Higab, pontus.isaksson@higab.se, tel 031-368 53 85.

Peter Cornelius, ägare Gåsö Krog HB, info@kajutanfiskekyrkan.se, tel 0709-90 22 05

Bildmaterial

Om Stora Saluhallen

1871 togs beslut om att en saluhall skulle byggas vid Kungstorget i Göteborg. En viktig faktor bakom initiativet var hygien – tidigare sålde bönderna sina varor direkt på torget och kött och mejerivaror låg framme i alla väder i myllret av människor och hästar. 1887 anslog stadsfullmäktige 250 000 kronor för bygget och en arkitekttävling utlystes. Vinnare blev Viktor Adler men det blev arkitekten Hans Hedlund som utförde ritningarna. I början av 1889 var saluhallen klar för inflyttning efter en del förseningar och ökade kostnader. Konstruktionen var typisk för 1800-talets senare del. Fasaderna var av gulrött tegel med mönstermurning och granitdetaljer. Det välvda taket kläddes med plåt. Interiören fick en bågkonstruktion där takstolarna bars upp av gjutjärnskolonner.

Ett decennium senare hade hallen blivit för trång och byggdes ut i två omgångar. På 1910-talet installerades elbelysning och kylrum.

2009-2012 genomförde Higab en genomgripande upprustning av Stora Saluhallen i två etapper. Hallen anpassades till moderna krav på miljö och hälsa, tillgänglighet och brand. Även VVS, el och kyla moderniserades. En del i uppdraget var att återställa butikslokalerna i hallen och i projektgruppen ingick antikvarisk expert med anknytning till Länsstyrelsen. Utvändigt återställdes delar som gjorts om under årens lopp.

Stora Saluhallen har idag i huvudsak kvar sitt ursprungliga utseende och funktion. Huset blev byggnadsminne 1985.

Fler nyheter!