Stadsutveckling Publicerad:

Feskekôrka och framtiden: Nu efterlyses konceptidéer

Utvecklingsarbetet för Feskekôrka går in i en ny fas. Sedan tidigare står det klart att två av fiskhandlarna kommer att flytta tillbaka efter upprustningen. Nu är det dags att titta på vilka verksamheter som tillsammans med dem kommer stå för framtidens Feskekôrka. – Vi hoppas få in många bra konceptidéer, säger Johan Karlsson, marknadschef på Higab.

Visionsbild Feskekôrka med folk i rörelse och bryggservering i Rosenlundskanalen

Upprustningen av Feskekôrka inleds i september och beräknas ta åtminstone två och ett halvt år. När Feskekôrka öppnar igen är Higabs ambition att alla fisk- och skaldjursälskare ska mötas av nya spännande upplevelser, både smakmässigt och visuellt, i den nyrenoverade hallen. Visionen är att utveckla Feskekôrka till en livlig mötesplats över en större del av dygnet med mer restaurangverksamhet, utökade öppettider och fisk- och skaldjursförsäljning på nya sätt.

Mer detaljerade planer än så vill inte Higab formulera i nuläget. Istället för att erbjuda en färdig lösning ska intressenterna få inkomma med egna konceptförslag. För att få ett bra urval blir det en öppen förfrågan där alla intresserade aktörer kan delta.

– Att vi går ut med öppen konceptförfrågan beror på att expertisen sitter därute, menar Johan Karlsson. Det finns många kreativa entreprenörer som kan ha fantastiska idéer för hur vi kan utveckla Feskekôrka på ett bra sätt och då vill vi inte sätta alltför mycket ramar från början.

Johan Karlsson är dock noga med att poängtera att Feskekôrka är ett byggnadsminne och att alla verksamheter måste förhålla sig både till skyddsbestämmelser och husets historia.

– Verksamhetskoncepten måste andas fisk och skaldjur, det är husets själ.

Det finns ändå en hel del åtgärder som kan göras med byggnaden för att den ska bli mer tillgänglig och välkomnande. Exempelvis kommer en ny entré att öppnas upp mot Rosenlundskanalen för att förbättra genomströmningen i byggnaden och ge mer alternativ för uteservering. Det blir också ljusare inne i själva hallen när fönster som tidigare varit täckta blir frilagda. En ny teknikkällare kommer att ge förutsättningar för en modern verksamhet i huset.

De två restauranger som valt att inte tacka ja till Higabs erbjudande om återflytt har också möjlighet att lämna konceptförslag.

– Alla intresserade kan lämna förslag, säger Johan Karlsson. Den eller de verksamheter som vi bedömer bäst kan utveckla Feskekôrka för framtiden, i samverkan med de två fiskhandlare som flyttar tillbaka, kommer att gå vidare och få möjlighet att fördjupa sina förslag.

Innan sommaren räknar Higab med att kunna presentera vilka verksamheter som flyttar in i Feskekôrka efter upprustningen.

För mer information kontakta:

Johan Karlsson, marknadschef Higab, tel 031-368 53 28, johan.karlsson@higab.se

Bildmaterial

Visionsbild Feskekôrka av White Arkitekter

Information om konceptförfrågan