Medarbetare Publicerad:

Nytt ansikte på Higab

Idag välkomnar vi vår nye fastighetstekniker Tommy Cong!

Tommy kommer närmast från Familjebostäder.