Hyresgäster Samarbeten Publicerad:

Ny tillgänglig skylt om Kronhuskvarteret

Nu kan Kronhuset & Kronhusbodarnas besökare ta del av en ny informationsskylt om de historiska husen. För att göra skylten tillgänglig för så många som möjligt har den tagits fram i samarbete med en referensgrupp av personer med olika funktionsvariationer.

LIggande skylt på stativ framför Kronhuset

Mitt i Göteborgs historiska hjärta Västra Nordstan ligger Kronhuset & Kronhusbodarna som är ett unikt minne av befästningsstaden Göteborgs första århundranden. I syfte att informera besökare om platsens och husens historia har en ny informationsskylt tagits fram. För att göra den tillgänglig för så många personer som möjligt samarbetade Higab med en referensgrupp som tidigare har arbetat med att utvärdera tillgängligheten på Göteborgs stadsmuseum. Under skyltprocessen anordnades workshops och uppföljningsmöten med referensgruppen, där sju personer med olika typer av funktionsvariationer ingick, vilket ledde till både nya kunskaper och insikter.

På bilden kan du se det färdiga resultatet. Du kan bland annat läsa skyltens information i textform, via punktskrift och få den uppläst via en högtalarknapp. Informationen finns både på svenska och engelska. Dessutom är skyltens höjd och vinkel anpassad för rullstolsburna.

Du hittar informationsskylten utanför Kronhuset på Kronhusgården.

Information om Kronhuset & Kronhusbodarna

Fler nyheter!