Stadsutveckling Publicerad:

Ny lekplats och utescen i Västra Nordstan

Du har väl inte missat Kronhusparkens nya utseende? Här finns nu en ny lekplats med historiskt tema, en mindre scen och nya aktivitetsytor. Även grönskan i parken har setts över för att öka tryggheten.

– Det kommer bli ett stort lyft för området, inte minst för att parken besöks av många barn och boende i Västra Nordstan. Och förhoppningsvis kan satsningen göra att det blir en mer levande plats under fler av dygnets timmar, säger Cina Gasparini som är utvecklare av kulturmiljöer på Higab.

Cina Gasparini i Kronhuskvarteret.

Kronhusparken har rustats upp som en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Satsningen har gjorts av stadsmiljöförvaltningen i samarbete med Higab som fastighetsägare. I ena hörnet har det anlagts en ny mindre lekplats med inspiration från 1700-talets Göteborg och i andra delen av parken har det byggts en mindre scen för spontankultur. Nu finns det även nya aktivitetsytor där man ska kunna ansluta till el och ställa food trucks.

Kronhusparken har sedan tidigare pekats ut som ett otryggt område av polis och boende. Därför har det gjorts ytterligare insatser för att öka tryggheten och skapa ett mer säkert och trivsamt område, vilket är ett arbete som Higab genomför runt alla sina fastigheter. Nu har det blivit öppnare buskage med mindre blommande träd, planteringarna har setts över och rosengården har fått nya växter.

Kronhusparken i riktning mot Kronhusgatan.

Precis utanför parken vid Kronhuset finns även ett nyplanterat träd som har ersatt en gammal sjuk lönn som togs ner i början av året. Runt trädet har marken lagts om och gjorts mer tillgänglig.

Det nya trädet mellan Kronhuset och Kronhusparken.
Om Kronhusparken

Kronhusparken är granne med Kronhuset och Kronhusbodarna som en gång i tiden tillhörde militären. Parkens historia sträcker sig tillbaka till 1700-talet då den var utformad i barockstil med hårt tuktad växtlighet och hade en damm. På 1930-talet utvidgades den och fick sitt nuvarande utseende.

Kronhusparken ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Kronhusparken 1937. Visst är de två herrarna på bänken väldigt lika Helan och Halvan (Oliver Hardy och Stan Laurel)?