Event Hyresgäster Publicerad:

Nu får företagen hjälp att hitta coronastöden

För att stötta de hårt drabbade branscherna inom kultur- och handelssektorn skapar kommunala fastighetsbolaget Higab en informationssatsning för sina hyresgäster tillsammans med Business Region Göteborg.

– Målsättningen är att upplysa om vilka ekonomiska stöd företagen kan få under coronapandemin. Vi vet att det är svårt att orientera sig och förstå hur man ansöker. Vår förhoppning är att informationsmötet i kombination med våra övriga insatser kan hjälpa, säger Pontus Isaksson, fastighetschef på Higab.

Många verksamheter i Göteborg har drabbats hårt av pandemin med minskade intäkter som följd och för flera av Higabs hyresgäster är situationen fortsatt svår. För att stötta har Higab genomfört olika åtgärder som hyresrabatter, räntefria anstånd och omvandling av omsättningshyror till bashyror. Men det finns även statliga och kommunala stöd att söka.

Stort behov
Tisdag den 12 januari kl 18.30-19.30 bjuder Higab in alla hyresgäster och andra intresserade till ett digitalt evenemang för att berätta om vilken hjälp företagare i Göteborg kan få.
– Behovet är stort. Det är viktigt att våra hyresgäster får med sig information som de kan använda sig av direkt, säger Pontus Isaksson.

Handfast information
Mötet kommer att hållas av Business Region Göteborgs företagslots Torbjörn Kvarefelt.
– Jag kommer fokusera på vilka typ av stöd som går att söka nu, hur du går tillväga och ge en framtidsspaning på kommande stöd. Det blir även frågestund och tips, exempelvis hur du gör en beredskapsplan och vem du kontaktar för att få rådgivning och affärsutveckling i ditt företag, säger Torbjörn Kvarefelt.

Fakta
Tid: Tisdag den 12 januari kl 18.30-19.30
Plats: Informationen hålls digitalt via Teams.
Anmälan: Mejla
anna.welin@higab.se  för en inloggningslänk

Evenemanget är kostnadsfritt