Stadsutveckling Publicerad:

Konceptförfrågan för Feskekôrka flyttas fram

På grund av rådande samhällsläge har Higab tagit beslut om att flytta fram slutdatum för konceptförfrågan för framtidens Feskekôrka. Förberedelserna för upprustningen fortgår som planerat.

Vy över Feskekôrka och Rosenlundskanalen

Under rådande situation med Covid-19 har stora delar av näringslivet på mycket kort tid hamnat i ett kritiskt läge där många verksamheter är hårt pressade. Higab har därför beslutat att förlänga konceptförfrågan för framtida verksamheter i Feskekôrka.

Vi har haft positiv kontakt med ett stort antal intressenter sedan förfrågan gick ut i början av månaden. En oväntad och rolig bonus har varit att flera ”vanliga” göteborgare spontant hört av sig till oss och delat med sig av sina idéer på verksamheter de tycker skulle passa – från ostronbar till försäljning av fisk- och skaldjurstapas – Feskekôrka engagerar!

De senaste veckorna har läget dock förändrats drastiskt för branschen. Vi gör därför bedömningen att det inte är lämpligt att slutföra detta i dagsläget när verksamheter främst behöver fokusera på nuet.

Upprustningen av Feskekôrka kommer genomföras som planerat med start i höst. Nytt slutdatum för konceptförfrågan kommer att meddelas när läget stabiliserats. Vi välkomnar då alla intressenter att inkomma med förslag.

Fler nyheter!