Samarbeten Publicerad:

Invigning av lekstuga i anrik trädgård

Unga stadsutvecklare. De senaste månaderna har barn fått vara med i arbetet med att utforma en ny lekstuga, som en del i utvecklingen av Gathenhielmska Trädgården vid Stigbergstorget. På lördag den 12 februari är det invigning.

– Vi vill att det ska vara en levande plats där barn får upptäcka det kulturarv som Gathenhielmska Huset och trädgården utgör. Därför känns det roligt att det nu har skapats en lekstuga som både utgår från barnens idéer och platsens historia, säger Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer på Higab.

Ett viktigt mål har varit att göra trädgården till en säker och tillgänglig plats för barn. Lekstugan som är inspirerad av huset och dess historia har tagits fram tillsammans med en grupp barn mellan 4 och 6 år. Barnen bjöds in till Gathenhielmska Huset och deltog i tre workshops där de fick leka i trädgården, prata om idéer och bygga prototyper.

– Som fastighetsägare ser vi ett stort värde i samskapande. Inte minst med de som ska vistas i miljöerna. Att öka barns delaktighet i stadsutvecklingen och ta del av deras insikter och önskemål tillför en viktig dimension, säger Cina Gasparini.

Barnens respons inspirerade designern Esbjörn Grip på Lekkontoret till den minimalistiska lekstugeformen.

– Stugan har designats för att smälta ihop med övriga hus i trädgården samtidigt som interiören har ett unikt uttryck. Kontrasten mellan ute och inne kan jämföras med att öppna en skattkista, säger Grip.

Esbjörn Grips illustration av lekstugan samt några av barnens keramikfrukter.

Invigning

Lekstugan invigs den 12 februari kl. 11-13. Besökare kommer även kunna ta del av en utställning med keramiska lekobjekt gjorda av barn.

Satsningen har gjorts i samarbete med verksamheten i Gathenhielmska Huset, Higab och Lekkontoret som har designat och byggt lekstugan.

Läs mer om projektet: Barn i Gathenhielmska Huset | Gathenhielmska Huset

Trädgårdens öppettider

Måndag – fredag, kl. 10–17.

Trädgården är även öppen på helgerna i samband med evenemang som konserter, workshops och barnevents.

Om Gathenhielmska huset och trädgården

Gathenhielmska Huset är Göteborgs enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet. Trädgården på baksidan är troligtvis lika gammal och ingick en gång i tiden i det repslageri som låg längs nuvarande Bangatan. Mellan 2019–2021 genomförde Higab en omfattande upprustning av trädgården där utgångspunkten var att både bevara och förstärka historiska spår. Sedan dess är huset och trädgården mer tillgänglig för göteborgare och besökare.