Historia Publicerad:

Higabs adventskalender 2023 - julens färger

Välkommen till Higabs adventskalender 2023. Under fyra söndagar i advent tar vi dig med på en färgsprakande resa genom julens stämning och traditioner - i år under temat "Julens färger enligt Higab". Upptäck historien bakom vitt, grönt, guld och rött – färger som inte bara pryder våra fasader utan även bär på djupa traditioner och symbolik i vårt julfirande. Följ med oss varje söndag för att lära dig mer om hur dessa färger har format våra hem och julens atmosfär genom åren.

Lucka 1 – vitt

Stora Teatern i vinterskrud. Byggnaden som från början hette Nya Theatern ritades av hovarkitekt Bror Carl Malmberg. Han företog flera studieresor i Europa för att studera andra teaterbyggnader innan han lade fram ett slutligt förslag. Fasaden, som uppfördes 1859, präglas av nyklassicism med inslag av italiensk renässans. Huset var stadsdelens första stenhus.

För ovanlighetens skull är Göteborg klätt i vitt i början av december. Vad passar då bättre än att inleda med historien om fasadfärgen vitt.

Ursprungligen förknippad med den vita marmorn hos antikens tempel och palats, har vitt varit en inspirationskälla för arkitekter sedan renässansen.

Från det sena 1500-talet blev i Sverige vita putsfasader ett imponerande alternativ till den tidigare röda tegelfärgen. Trähus målades inte vita vid denna tid, främst på grund av bristen på billiga och hållbara målningsmaterial.

Vid 1800-talets början uppstod en ny våg av intresse för antiken och många byggnader i Sverige målades då vita. Timmerfasader kläddes med träpanel och målades med linoljefärg, och under hela seklet målades många trähus vita eller nästan vita.

Gathenhielmska Huset uppfördes som sommarbostad utanför staden under 1740-talet. Fasaden har en stram symmetrisk uppbyggnad enligt det klassicistiska idealet och är klädd med släta bräder för att efterlikna sten. Gathenhielmska Huset blev 1943 landets första byggnadsminnesförklarade hus.

Med Stockholmsutställningen 1930 spreds funktionalismens idéer, och den vita fasadfärgen kom att bli en symbol för den enkla, odekorerade ”funkis” – en stilren och modern arkitektur.

Vitt som julfärg hör mest ihop med att vi i Norden förknippar julen med snö och kyla. Och vem föredrar inte en vit jul framför en slaskig?