Samarbeten Publicerad:

Higab och Göteborgs Stads Parkering i samarbete kring nybyggnation

Den 1 december får Higab i uppdrag att projektleda nybyggnadsverksamheten hos dotterbolaget Göteborgs Stads Parkering.

– Det gläder mig att vi nyttjar fördelarna med att vara samordnade i en lokalkoncern. Vi använder våra befintliga kompetenser på ett bra sätt genom detta samarbete, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Porträttbilder på Per-Henrik Hartmann och Kristina Rejare.
Per-Henrik Hartmann och Kristina Rejare

Nu är det klart att Higab inleder ett fördjupat samarbete med Göteborgs Stads Parkering. Från och med den 1 december får Higab i uppdrag att projektleda deras nybyggnadsverksamhet, något som båda företagens styrelser har ställt sig positiva till.

Projektledning nyproduktion

Higab kommer på uppdrag av Göteborgs Stads Parkering driva all nybyggnation – från framtagande av förstudie till överlämnande av färdig parkeringsanläggning. Organisationsförändringen stärker såväl synergierna inom koncernen som effektiviserar verksamheterna.

– Samarbetet omfattar nybyggnation av våra anläggningar, till exempel Masthugget Väst och Heden som har planerad byggstart under 2021. Det innebär att vi blir mer flexibla och kan anpassa vår verksamhet på ett mer effektivt sätt. Jag är övertygad om att detta samarbete inom lokalkoncernen kommer ge nytta åt våra kunder och för Göteborgs Stad, säger Kristina Rejare, vd på Göteborgs Stads Parkering.

Nyrekrytering

För att resursmässigt klara av uppdraget förstärker Higab sin organisation med två projektledare. Den ena tjänsten erbjuds till en projektledare på Göteborgs Stads Parkering​ som redan är väl insatt i uppdraget och den andra tjänsten annonseras i en extern rekryteringsprocess. Då Higabs ansvar växer finns också ett behov att utöka projektorganisationen med en projektcontroller.

Fler nyheter!