Hållbarhet Publicerad:

Higab har nått nytt hållbarhetsmål

Under 2020 har den totala energianvändningen i Higabs hus minskat med över fem procent.

– Det motsvarar driften av 190 normalvillor eller klimatavtrycket från 53 000 luncher, säger Robert Werner, energiingenjör på Higab.

En porträttbild på Robert Werner och en bild på en Higab-bil utanför ett hus.

Inför 2020 sattes ett nytt hållbarhetsmål på Higab. Att minska den totala energianvändningen i bolagets fastigheter med fyra procent eller i energimängd 3 GWh. Redan två månader innan årsskiftet var målet uppnått.

– Vi har infört ett nytt arbetssätt och en ny styrstrategi. Men en minst lika viktig pusselbit har varit samarbetet mellan mig, våra dedikerade drifttekniker och andra som har stöttat. Tillsammans har vi sett till att det hittills har skett en minskning av energianvändningen med 5,1 procent, säger Robert Werner.

Analysera och optimera

Higab äger och förvaltar runt 300 byggnader i Göteborg med mycket olika förutsättningar, vilket har krävt ett omfattande arbete för att få till hållbara lösningar. Företagets drifttekniker har arbetat utifrån en systematisk optimeringsmetod där fastighetssystem analyseras och justeras efter en lång checklista. Det handlar om enkla punkter som att följa upp och justera temperaturer och kontrollera verkningsgrad på värmeväxlare, till mer avancerade delar som att optimera startpunkt för pumpar och fläktar och analysera funktionssamband mot verksamhetsbehov.

En av Higabs drifttekniker undersöker ett hus.

Stora insatser

Efter en genomförd driftoptimering går drifttekniker och energiingenjör igenom vad som har identifierats. Utifrån resultatet tas ett förbättringsförslag fram med mindre åtgärder i närtid och större åtgärder som planeras in i det fortsatta underhållet.

– Under 2020 har vi genomfört stora insatser som att modernisera styrutrustning för ventilation och värme, byta till tryckstyrda och energieffektiva cirkulationspumpar, spåra läckage i ventilationssystem och byta ventilationsaggregat. Sen har jag själv under året gjort digitala nattvandringar, alltså kollat igenom våra uppkopplade system för att fånga upp avvikelser, säger Robert Werner.

En annan viktig del är Higabs nya styrstrategi där man bland annat har skapat ett ”energilarm” som signalerar om det finns defekta enheter och andra fel.

– Alla åtgärder är utförda för att hålla över tid, det är alltså inga snabba lösningar. Effektivt och robust har varit ledorden, säger Robert Werner.

Fler nyheter!