Hållbarhet Publicerad:

Higab bygger kretsloppspark i Högsbo

Högsbo ska få en ny kretsloppspark – givetvis byggd med återbruksmaterial. Idag tog projektet ett kliv framåt när Higab skrev avtal med byggentreprenören Skeppsviken Bygg i Göteborg AB.
Visionsbild av den nya kretsloppsparken. (Visionsbild: Studio 3D)

Higab bygger den nya kretsloppsparken på uppdrag av förvaltningen Kretslopp och vatten. Den kommer bli tre gånger så stor som den nuvarande återvinningscentralen i området, och kommer förbättra möjligheterna för göteborgarna att bidra till att mer avfall återvinns och återbrukas.

Byggs av återbruksmaterial

Planen är att även byggnaderna i kretsloppsparken i möjligaste mån ska byggas av återanvänt material.
– Inom Göteborgs Stad arbetar vi allt mer med cirkulärt byggande och att minska byggbranschens klimatavtryck. Det känns som ett både framtidsinriktat och spännande sätt att bygga på, säger Higabs projektledare Christian Motter.

Den nya kretsloppsparkens storlek och moderna funktioner kommer ge bättre möjligheter för besökarna att sortera rätt och minska köerna (Visionsbild: Studio 3D)

Higab har tillsammans med Kretslopp och vatten genomfört en upphandling av bygguppdraget och idag signerades avtalet med Skeppsviken som därmed blir totalentreprenör.

Kretsloppsparken beräknas stå klar 2027.

Glada miner när Higabs vd Per-Henrik Hartmann och Skeppsvikens vd Davor Sinik skrev på entreprenörsavtalet idag. I mitten Skeppsvikens arbetschef Peter Carlzon.

Mer information om den nya kretsloppsparken