Byggnadsvård Publicerad:

Pressmeddelande: Göteborgspalats nominerat till Sveriges bästa husfasad

Det anrika Dicksonska Palatset, som snart öppnas upp för göteborgarna, är en av finalisterna i tävlingen Årets Fasad.
– Nu skiner palatset igen och jag tror att resultatet skulle göra familjen Dickson stolta. Vi är väldigt glada att det fina arbetet uppmärksammas, säger Ulf Bengtsson, projektledare på Higab.

Sedan 2022 genomför Higab, tillsammans med entreprenören F O Peterson & Söner Byggnads AB och underentreprenörer som Tegelfogen, en omfattande renovering och restaurering av Dicksonska Palatset vid Heden. Det sker detaljerade och varsamma arbeten både på insidan och utsidan. Orangeriet vid entrén glasas in för att återskapa det ursprungliga utseendet, de gamla skorstenarna byggs upp igen och den putsade fasaden med vackra utsmyckningar återfår sin glans.

På bilden syns Emma Backman, murarlärling på Tegelfogen, som arbetar med fönsterdekoren på fasaden.
Huset tillgängliggörs för göteborgarna

Dicksonska Palatset stod färdigt 1862 och var ett av de första påkostade stenhusen utanför vallgraven. Det byggdes i nyrenässansstil med en tydlig brittisk prägel åt köpmannen Oscar Dickson med familj som då var en av Sveriges rikaste män. Sedan 1973 är huset byggnadsminne. Nu pågår arbetet med att tillgängliggöra palatset för göteborgarna. Från och med hösten 2024 kommer det bli restaurang-, fest- och eventverksamhet i de nedre våningarna. Och på plan 3 och i den gamla bevarade vindsvåningen blir det kontor.

Hantverksskicklighet och hållbarhet

Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Med priset vill man uppmärksamma byggnader som bidrar till vackra, intressanta, spännande och hållbara hus. Tävlingens syfte är att kombinera hantverksskicklighet med funktion, innovation, hållbarhet och skönhet. Dicksonska Palatset är en av tre nominerade projekt i kategorin renovering/restaurering.

– Higab har som fastighetsägare ett viktigt uppdrag att vårda stadens kulturhistoriska byggnader och under arbetet med Dicksonska Palatset har det varit av yttersta vikt att behandla fasad och material på ett mycket medvetet sätt, säger Ulf Bengtsson.

Under renoveringen och restaureringen av huset målas även fönster om, kontorslokalerna får en ny entré och det läggs ett nytt bandtäckt plåttak med nya takkupor. Alla arbeten görs i samarbete med byggnadsantikvarie och det som går att spara återanvänds för att bevara husets känsla.

Det är nionde året som priset Årets Fasad delas ut. Av alla bidrag valde juryn att nominera sex bidrag till en slutomgång; tre i kategorin nyproduktion och tre i kategorin renovering/restaurering. Vinnarna tillkännages den 9 november.

Byggherre: Higab
Brukare: Higab, Projektledare Ulf Bengtsson
Generalentreprenör: FO Peterson
Fasadentreprenör: Tegelfogen
Arkitekt: Liljewall arkitekter genom Lars Olausson ansvarig arkitekt
Elin Karlsson handläggande byggnadsingenjör, Karl Palmberg medverkandearkitekt och ansvarig för förstudien.
Antikvarie: Martin Lindholm, Lindholm restaurering, som är byggnadsantikvarie i projektet
Viktiga aktörer: Tegelfogen, traditionell stuckatur, Bror Ericsson måleri, Hisingsstads plåt AB
Typ av fasad: Puts, stuckatur och plåt

För mer information kontakta:

Ulf Bengtsson, projektledare Higab, ulf.bengtsson@higab.se, tel 031-368 53 82