Event Hyresgäster Publicerad:

Föredrag om den befästa staden på Redbergsskolan

Än i dag går det att se tydliga spår från 1600-talets Göteborg. Men hur var staden egentligen uppbyggd under befästningstiden, var låg försvarsanläggningarna och när revs dem? Måndag den 4 februari bjuder Studieförbundet Vuxenskolan in till föredraget ”Göteborgs befästningar” på Redbergsskolan.

Under våren presenterar Studieförbundet Vuxenskolan på Redbergsskolan fyra fristående föredrag under rubriken ”Göteborg och krigen”. Först ut den 4 februari är ”Göteborgs befästningar” med Carl T. Ek. Föredraget startar kl 18 och sker i samarbete med Kulturhistoriska Samfundet.

Under kvällen kommer besökarna få lära sig mer om den befästa staden Göteborg, hur anläggningarna kom till, var de låg och när de revs. Några av resterna från den tiden är bland annat vallgraven och Skansarna Kronan och Lejonet. Vid Esperantoplatsen finns även bastionen Carolus Rex och under Pedagogen – Sociala Huset, som Higab äger och förvaltar, ligger bastionen Carolus Dux.

Framsidan av den röda tegelbyggnaden Redbergsskolan.

1880 byggdes Redbergsskolan, vilket gör den till Olskrokens äldsta byggnad. Ursprungligen bestod huset av två våningar med flyglar i tre våningar. Då rymde det åtta folkskolesalar, fyra småskolesalar och fyra lägenheter för lärarna. I förhållande till den dåvarande låga träbebyggelsen i området uppfattade många barn Redbergsskolan som en slottsliknande byggnad.

Redan i början av 1890-talet stod det klart att utrymmet inte räckte till på Redbergsskolan. Resultatet blev att skolan byggdes på med en våning, en separat gymnastiksal uppfördes och skolgården utökades mot Redbergsparken.

Redbergsskolan var i bruk fram till 1970 och nya hyresgäster blev Studieförbundet Vuxenskolan. Men 1974 beslutade kommunen att byggnaden skulle rivas. Det slutade med att Studieförbundet mobiliserade sig och ockuperade skolan under en tid, samtidigt som de fick hjälp av Redbergsborna. Slutligen drogs beslutet tillbaka och man upptäckte att det fanns kulturhistoriska värden i huset som borde skyddas och bevaras. Sedan dess sitter Studieförbundet Vuxenskolan som hyresgäster på Redbergsskolan. Den gamla gymnastiksalen rymmer numera Redbergsteatern.

Information om ”Göteborgs befästningar”!

Fler nyheter!