Hyresgäster Publicerad:

Filmproduktionsbolag flyttar in i Lagerhuset

Vingaland Film är ny hyresgäst i Lagerhuset. I över tio år har det Göteborgsbaserade produktionsbolaget producerat film åt företag och organisationer över hela världen.

Exteriörbild på Lagerhuset vid Göta Älv

– Vi är ett produktionsbolag som gör mer än bara producerar film. Utöver själva produktionen hjälper vi ofta våra uppdragsgivare med idéarbetet och ser till att filmkommunikationen blir en integrerad del av övrig kommunikation. Det vi gör för våra kunder är snarare filmkommunikation än enbart produktion. I en kortare mening: vi hjälper företag och organisationer att med film sprida goda idéer. Internt och externt, säger Maria Bengtsdotter Silva, producent på Vingaland Film.

Vingaland Film har funnits sedan 2009 och består i dag av fem personer – producenter, regissörer, fotografer och klippare. Deras uppdrag täcker alla typer av branscher och områden. Det kan handla om allt från att förklara komplexa AI-system i en självkörande bil, utbilda IKEA-personal ochh förmedla känslan av att delta i en handbollsturnering för ungdomar, till att öka förståelsen för patienters behov i sjukvården. Eller att berätta om ett vattenprojekt i Indonesiens mest avlägsna byar. Vingaland hade tidigare sina lokaler på Sten Sturegatan, men sitter numera i Lagerhuset tillsammans med andra verksamheter som förlag, kulturverkstäder, arkitektkontor och restaurang.

Lagerhuset är 100 år gammalt och var vid invigningen det första frilagret i Sverige. Det var helt enkelt en tullfri byggnad där importerade varor lossades direkt från vattnet. Verksamheten blev dock kortvarig. När Frihamnen tillkom 1922 förlorade Lagerhuset sin betydelse och blev därefter en vanlig lagerlokal. Länge användes det för lagring av mejerivaror.  Frilagret kallades därför Ostlagret i folkmun, vilket lever kvar än i dag. Huset togs över av Higab 1996 och har sedan dess haft sin nuvarande inriktning.

Fler nyheter!