Hållbarhet Publicerad:

Enkätundersökning om trygghet

Higab genomför just nu en enkätundersökning om den upplevda tryggheten och trivseln i några områden där vi har fastigheter.
Västra Nordstan är ett av områdena som ingår i enkätundersökningen.

Undersökningen är riktad mot besökare och boende i fem olika områden i Göteborg och genomförs i samarbete med Enkätfabriken. Syftet är att undersöka den upplevda tryggheten, säkerheten och trivseln i dessa områden där Higab har fastigheter. De aktuella områdena är Angered Industriby, Angered Företagsby, Angered Arena, Västra Nordstan och Sockerbruket.

Undersökningen görs dels via intervjuer med personer på plats och dels via digitala enkäter som går ut via SMS till boende i närområdet.

Enkäten är en del av Higabs sociala hållbarhetsarbete för att skapa tryggare och attraktivare miljöer i och runt våra hus.

Mer om om vårt arbete för tryggare och trivsammare miljöer