Byggnadsvård Historia Publicerad:

Arkeologiska fynd vid Wernerska Villan

Rester av kinesiskt porslin från Ostindiska kompaniet tid och en gammal okänd husgrund. Det är några av de spännande fynd som har grävts fram under upprustningen av Wernerska Villan i centrala Göteborg.

Utsidan av Wernerska Villan

Mitt emellan Akademin Valand och Vasaallén ligger Wernerska Villan. Det pampiga stenhuset byggdes 1886 och var den första privatbostaden i Göteborg med elektricitet. Sedan förra året genomför Higab en omfattande upprustning av huset och mitt under de pågående grävarbetena i trädgården har entreprenören Tuve Bygg nu stött på olika arkeologiska fynd.

– Vi har hittat rester av kinesiskt porslin från 1700-talet och flintgods från 1800-talet, delar av en kakelmur och andra äldre föremål som spikar, verktyg och en spritflaska. De kommer nu att tas om hand, säger Karin Lottkärr, projektledare på Higab.

Arkeologiska fynd utspridda på ett bord.

Men det var inte bara det som hittades.

– 1,6 meter ner i marken har vi hittat en stenmur med golv som troligtvis är från ett hus som fanns innan Wernerska Villan byggdes på 1880-talet. Det har inte grävts här tidigare och vi har än så länge inte hittat nån information om nåt tidigare hus på platsen, så det är svårt att avgöra hur gammal stenläggningen är.

Grävskopa gräver på byggarbetsplats.

Innan stenläggningen grävs igen kommer en inmätning att genomföras för att dokumentera placeringen för framtiden.

Historik om Wernerska Villan

Fler nyheter!