Byggnadsvård Publicerad:

Aktuellt läge - renovering av Barken Viking

Under nästa år kommer Barken Viking att få ett nytt trädäck. Inför detta genomförs nu ett provmontage på fördäcket.
Bild på hantverkare som lägger nytt däck på fartyget Barken Viking
Provmontage på fördäcket.

För att rusta det 113 år gamla fartyget Barken Viking för framtiden genomför Higab en omfattande renovering av trädäcket. Arbetet startade tidigare i år och kommer att fortsätta under 2020. Hittills har samtliga trädetaljer renoverats och fått ny glans. Ståldetaljerna har demonterats för blästring och målning på Gotenius varv och väntas tillbaka när nytt däck är lagt. Inför att själva trädäcket ska bytas genomför Hönö specialsnickeri nu ett provmontage på fördäcket. Det innebär att trädäcket tas bort och ståldäcket under slipas, rostskyddsbehandlas och målas. Därefter läggs ett nytt trädäck på som mallas och drevas in.

Fortsättning följer 2020.

Bild på roder på fartyget Barken Viking
Nyrenoverade trädetaljer.

Barken Viking byggdes som skolfartyg 1906 på Burmeister & Wains varv i Köpenhamn. Hon är det största segelfartyg som byggts i Norden – 108 meter lång inklusive klyvarbom, och med fyra master. Viking var byggd för att användas för att utbilda sjömän till danska handelsflottan. Här fanns 80 elevplatser och stora utrymmen för utbildningsändamål. Under sina många år till havs seglade hon bland annat till Australien, Sydafrika och Storbritannien.

1951 köpte Göteborgs Stad Viking för att placeras permanent i stadens hamn och användas till sjömansutbildning. Hon förtöjdes vid Sannegårdshamnen men sedan 1957 har hon sin fasta placering vid Lilla Bommen. Fartyget byggdes om och inreddes då till sjömansskola. Numera används Barken Viking för restaurang- och hotellverksamhet.

Fler nyheter!