Hoppa till innehållet
21 mars, 2017

Nya räcken på Stora Teatern

I början av året genomförde Higab flera räckesförstärkningar på Stora Teatern. Översta balkongen och trappanslutningarna kompletterades med nya räcken.

2016 påbörjades projektet med att genomföra kompletteringar av räcken i Stora Teaterns salong. Med tanke på husets kulturhistoriska miljö och välbevarade interiörer gjordes en antikvarisk undersökning. Det ledde till att det presenterades flera förslag på förstärkningar.

Resultatet blev att Higab kompletterade med ett nytt räcke på tredje balkongen och bytte överliggarens konstläder. När lädret togs bort upptäcktes två daterade teaterbiljetter, en från 1969 och en från 1983. De markerar troligen de tidigare renoveringsperioderna. Vid den nya omklädningen lade man tillbaka samma biljetter och kompletterade med nya biljetter daterade 2017. Dessutom monterades det nya räcken i anslutningar till trapporna mot de nedre balkongerna.

Utsikt från översta balkongen i Stora Teaterns salong.

Stora Teatern ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg och stod färdig 1859. Byggnaden är landets tidigaste exempel på den typ av teaterbyggnad som blev vanlig i Europa vid mitten av 1800-talet. Teatersalongen är bevarad i ursprungligt skick med förgylld stuckdekor av ornamentbildhuggaren Carl Ahlborn och dekorativa målningar i den cirkelrunda plafonden. Även kristallfoajéns interiör är bevarad och är av högt kulturhistoriskt värde. Stora Teatern med sina 6 350 kvadratmeter är sedan 1973 förklarat som byggnadsminne.