4 december, 2017

Nya medarbetare

Idag välkomnar vi Nic Nilsson som ny underhållsplanerare samt Patrik Larsson och Fredrik Källberg som nya fastighetstekniker.

Nic Nilsson kommer närmast från Lokalförvaltningen, Patrik Larsson från Akzo Nobel International Färg AB och Fredrik Källberg från Hagwalls förvaltning och fastighetsservice.

Nic Nilsson

Patrik Larsson

Fredrik Källberg

Fler nyheter!