Hoppa till innehållet
2 mars, 2016

Nya hus i Higabs bestånd

1 mars 2016 övertog Higab sju fastigheter från fastighetskontoret. Det är stor spännvidd mellan husen, både vad gäller ålder och funktion – från byggnadsminnesförklarade Torpet Klara till det rymdinspirerade Flygtornet från 1960-talet. Här kommer en kort presentation.

Torpet Klara
Trättebäcksliden 31
Byggnadsåret är okänt men torpet ska ha flyttats till sin nuvarande plats i Tolered på 1880-talet från Kvillebäcken. Det var ett av tre torp som brukades av Grimbo Nordgård i Tuve. När Göteborgs Stad köpte marken 1938 blev dagsverkstorpet istället ett arrende. Det hyrdes som privatbostad fram till 2001. Förutom torpstugan består fastigheten idag av jordkällare, hönshus, lillstuga, förråd och utedass. Byggnadsminne sedan 2006.

Gamla Lundbybadet
Herkulesgatan 56
Renströmska badanstalten i Lundby byggdes 1915 efter ritningar av E Thorburn. Anläggningen omfattade bland annat en simhall i två våningar. Badet stängde 1973 och huset byggdes om för karateklubben som har sina lokaler i huset idag.

Hildedals Gård
Växthusvägen 60
Den herrgårdsliknande villan byggdes 1919 åt familjen Svensson som drev handelsträdgård här fram till 1980-talet. Villan är i två våningar med putsad fasad och entré med pelare.

Lillhagens Skola
Gamla Lillhagsvägen 128
Huset byggdes 1927 som småskola för barn från bland annat Kvillängen, Aröd, Sankt Jörgen och Lillhagen. Efter att skolverksamheten upphört stod huset tomt under en länge tid. 1976 flyttade judoklubben Budo in. De är fortfarande kvar och Budo är en av de äldsta aktiva judoklubbarna i Sverige.

Flygledartornet
Flygtornsvägen 16
Tornet på Snäckeberget i Amhult har en rymdinspirerad exteriör med sin koniska form och glaskupol och sträcker sig 42 meter över marken. Det stod färdigt 1969 och fick en dramatisk start när den stora stormen inträffade samma år. Fönstren klarade inte en vindstyrka på 35 m/s utan sprack strax efter att personalen lämnat tornet. 1979 las flygplatsen ner och tornet har sedan dess använts främst som festlokal.

Rösereds Småskola
Lilla Grusåsvägen 2
Byggåret är okänt men som namnet säger har huset använts för skolverksamhet. Idag är det fritidshem för Röseredsskolan.

Kapten Hanssons Hus
Chapmansgatan 5
Troligen uppfört i mitten av 1800-talet. Namnet härrör från sjökaptenen Pontus Hansson som ägde huset under senare delen av det seklet. Flyttades till sin nuvarande plats på 1950-talet.

Fler nyheter från Higab