Hoppa till innehållet
7 juni, 2018

Ny mötesplats på Mariagården

Den 25 juni öppnar mötesplatsen Verket på Mariagården. Det är en helt ny verksamhet för kreativitet och möten för unga och seniorer.

Framsidan av det röda trähuset Mariagården

Bakom verksamheten Verket står Träffpunkt Stampen för seniorer och Fritid i Centrum för unga. Tillsammans vill man skapa en plats för engagemang, kreativitet och sociala möten för unga och seniorer. Utgångspunkten är att möjligheten till generationsmöten finns, men det ska inte forceras. Därför utgår Verket från deltagarnas intressen och nyfikenhet, snarare än ålder.

Den 25 juni öppnar Verket upp sin verksamhet på Mariagården vid Stampen. Husets historia sträcker sig tillbaka till 1726 då Göteborgs Stad inrättade ett fattighus här. I närheten låg flera andra sociala inrättningar – stadens barnhus, Willinska fattigfriskolan och Tukt- och spinnhuset.

Det röda trähuset fick sitt nuvarande utseende 1767 då det byggdes om och till efter ritningar av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg. Det är ett av få bevarade exempel på den typ av stora hus som var vanliga innanför vallgraven på 1700-talet. Den tidstypiska karolinska exteriörens ornament, smårutiga fönster och branta tegeltak speglar ett Göteborg före bränderna som ödelade stora delar av staden.

Mariagården användes som fattighus fram till 1892. I början av 1900-talet användes huset under en period som vilohem för lungsjuka. 1928 flyttade Göteborgs Dispensär in och det är under namnet Dispensären många äldre göteborgare känner byggnaden. Mariagården byggnadsminnesförklarades 1968 och fick sitt nuvarande namn när Domkyrkoförsamlingen flyttade in på 1970-talet.

Fler nyheter!